YAPEL DG 140 Traktore Uc Noktadan Askili Kuyruk Milinden Hareketli
Bicerbaglar Orak Makinasi

Stok Kodu :YAPEL DG 140

Traktöre üç noktadan askı düzeni ile bağlanan ve hareketini kuyruk milinden alan Biçerbağlar makinası buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi ekinleri biçep, bağlama düzeni sayesinde demetleyerek belirli aralıklarla toplu halde tarlaya bırakan; oldukça az bakım gerektiren, kullanışlı ve pratik bir makinadır. Traktör hidrolik kollarından ayarlanan biçme yüksekliği; arazi engebesine göre bir yay vasıtasıyla otomatik olarak seviyesini korur. Makina elemanları ortaya çıkabilicek aşırı yüklenmelere karşı emniyet düzeni ile korunur.

Pdf Görüntüle